ஆர்ஆர்பி(RRB) தேர்வுக்குகாண சிறந்த புத்தகங்களை அறிவது எப்படி?

Best Books For RRB Exam Preparation

இந்திய ரயில்வேயில் உள்ள லட்சக்கணக்கான காலியிடங்களை நிரப்ப ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆர்ஆர்பி தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. ரயில்வே துறையில் வேலை பெறுவது எளிதல்ல. பல ஆர்வலர்கள் இந்திய ரயில்வேயில் பணியாற்ற விரும்புகிறார்கள், ஆனால் தேர்வை வெல்ல முடியவில்லை. இது மிகவும் விரும்பப்படும் வேலையாக இருப்பதால், இந்திய ரயில்வே இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் ஆட்சேர்ப்பு செய்கிறது, அதாவது,Gazetted (குழு A மற்றும் B) மற்றும் Non- gazetted (குழு C மற்றும் D) ஊழியர்கள்.

தேர்வு என்பது எழுத்துத் தேர்வு, மருத்துவப் பரீட்சை, தனிப்பட்ட நேர்காணல் மற்றும் தகுதிப் பட்டியலை உள்ளடக்கியது. ஆர்ஆர்பிக்கான தேர்வு முறை பொது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப திறன், பொது விழிப்புணர்வு, எண்கணிதம், பொது நுண்ணறிவு மற்றும் பகுத்தறிவு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

பொது அறிவியல் பிரிவு:

பொது அறிவியல் பிரிவை பொறுத்தவரையில் உயர்நிலை அறிவியல் புத்தகங்ககளை வாசிப்பதன் மூலம் எளிதில் பயற்சி அடைய முடியும். உயிரியல், இயற்பியல், வேதியியல், பூமி அறிவியல், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், வானியல் மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்பம், கணினி மற்றும் மொபைல் தொழில்நுட்பம், கண்டுபிடிப்புகள் , நோய்கள், ஊட்டச்சத்து போன்றவை பொது அறிவியல் பிரிவில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. பொது அறிவியல் சம்மந்தமான புத்தகங்களை தேடுபவர்கள் மேற்கண்ட பாடங்கள் உள்ளடக்கியவையா என்பதனை சரிபார்க்க வேண்டும்.

தொழில்நுட்ப திறன் பிரிவு (Technical Ability Section)

தொழில்நுட்ப திறன் பிரிவுக்கு, பொறியாளர் மாணவர்கள் (Engineering Students) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாடு, ரசாயன உலோகம், கணினி பொறியியல், மின்னணு பொறியியல், கருவி மற்றும் அளவீட்டு, சிவில் பொறியியல், இயந்திர பொறியியல் போன்றவற்றில் தங்கள் தொழில்நுட்ப அறிவைத் மேம்படுத்த வேண்டும்.

எண்கணித பிரிவு (Arithmetic Section )

எண்கணித பாடத்தை பயற்சி பெற , மாணவர்கள் இயற்கணிதம், முக்கோணவியல், தரவு விளக்கம், பங்குகள் மற்றும் ஈவுத்தொகை, லாபம் மற்றும் இழப்பு, விகிதம் மற்றும் பல்வேறு தலைப்புகளில் வலுவாக இருக்க வேண்டும்.

பொது விழிப்புணர்வு பிரிவு (General Awareness Section)

பொது விழிப்புணர்வு பிரிவை புரிந்துகொள்ள , நடப்பு நிகழ்வுகளை முழுவதுமாக அறிந்திருக்க வேண்டும். இந்த பிரிவில் வரலாறு, புவியியல் மற்றும் அரசியல்.

வரலாற்றுப் பிரிவு பண்டைய வரலாறு, இடைக்கால வரலாறு மற்றும் நவீன வரலாறு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்து வேண்டும் .

புவியியல் பிரிவில் பூமியின் இயக்கம், பூமியின் உட்புறம், தீர்க்கரேகைகள் மற்றும் அட்சரேகைகள், சூரிய குடும்பம், இந்தியாவில் விவசாயம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது.

அரசியலமைப்பை உருவாக்குதல், இந்தியாவில் அவசரநிலை, இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரங்கள், முதலமைச்சர்கள், கட்டுரை 370 மற்றும் பிற தலைப்புகள் அரசியல் பிரிவுகளில் அடங்கும் .

ரயில்வே தேர்வு தயாரிப்புகளுக்கான சில பிரபலமான மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட RRB புத்தகங்கள் இங்கே.

Name of booksAuthor/ Publication
Traffic Apprentice Editorial boardPratiyogita Darpan
ArithmeticR.S Aggarwal
Upkar Railway Recruitment Board ExaminationKhanna & Verma
Quicker reasoning testUpkar Publication
Reasoning testR.S. Aggarwal
Railway Recruitment Board ExamUpkar Publication
Verbal & nonverbal ReasoningR.S. Aggarwal
English GrammarWren and Martin
15 Practice Sets Indian Railways JE Recruitment ExamArihant Experts
RRB Technical ExamDr. Chandresh Agrawal
Indian Railways – Group ‘D’ Recruitment Exam GuideRPH Editorial Board
Railway Psychological Test (English)Kiran Prakashan
RRB Technical (Electrical Engineering)Dr. Chandresh Agrawal
Objective General ScienceExpert Compilations
Railway Mechanical Engineering PWB (English)Kiran Prakashan
Practice Workbook: Indian Railway Group-D Recruitment ExamArihant Experts
SCRA (Special Class Railway Apprentices Exam)GKP
Study Guide RRB Mechanical Engineering PB
Indian Railways Assistant Loco Pilot ExamDisha Experts
RRB Railway Recruitment Board TechnicalCBH Editorial Board
Railway Psychological Test with 190 setsKiran Prakashan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button