ஒடிசா

OPSC-யில் 392 காலி பணிகள் @ www.opsc.gov.in

OPSC-யில் 3392 காலி பணிகள் @ www.opsc.gov.in (Odisha Public Service Commission). Civil Service பணியாளர்களை நியமிப்பதிற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஆர்வமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் அதிகாரபூர்வ…

Read More »
Back to top button