சர்வதேச மனித ஒற்றுமை நாள் டிசம்பர் 20 2019

International Human Solidarity Day

ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 20 அன்று சர்வதேச மனித ஒற்றுமை நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. International Human Solidarity Day December 20th 2019

  • சர்வதேச மனித தின கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடுவதன் குறிக்கோள், மக்களின் பன்முகத்தன்மையில் ஒற்றுமையின் முக்கியத்துவத்தை தெளிவுபடுத்துவதன் மூலம் விழிப்புணர்வை பரப்புவதாகும்.
  • “மனித ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான உதவி” என்ற அமைப்பு இந்தியர்களை ஒற்றுமை சூத்திரங்களில் கட்டமைக்க முன்முயற்சி எடுத்துள்ளது.
  • புதிய நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் (எஸ்டிஜிக்கள்) நிகழ்ச்சி நிரல் மக்கள் மற்றும் கிரகத்தை மையமாகக் கொண்டது, மனித உரிமைகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது மற்றும் வறுமை, பசி மற்றும் நோயிலிருந்து மக்களை உயர்த்துவதற்கான உலகளாவிய கூட்டாண்மை மூலம் ஆதரிக்கப்படுகிறது.

International Human Solidarity Day December 20th

ICDS தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி வேலைவாய்ப்புகள் 2020 வெளியாகவுள்ளது

சர்வதேச மனித ஒற்றுமை நாள்:

  • பன்முகத்தன்மையில் நமது ஒற்றுமையைக் கொண்டாட ஒரு நாள்;
  • சர்வதேச ஒப்பந்தங்களுக்கான அரசாங்கங்களின் உறுதிப்பாட்டை மதிக்க நினைவூட்டுவதற்கான ஒரு நாள்;
  • ஒற்றுமையின் முக்கியத்துவம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நாள்;
  • வறுமை ஒழிப்பு உள்ளிட்ட நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவதற்கு ஒற்றுமையை ஊக்குவிப்பதற்கான வழிகள் குறித்த விவாதத்தை ஊக்குவிக்கும் நாள்;
  • வறுமை ஒழிப்புக்கான புதிய முயற்சிகளை ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு நாள்.

International Human Solidarity Day 20 December

எப்போதும் Jobs தமிழுடன் இணைந்தே இருக்க இதோ இணைப்புகள்

Whatsapp – https://chat.whatsapp.com/FzxJIkjgBbcFy6j6uRpYyj

Facebook – https://www.facebook.com/jobstamiljjj/

Twitter – https://twitter.com/jobstamiljjj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button