தேசிய நுகர்வோர் தினம் டிசம்பர் 24 இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது

National Consumer Day December 24th

24 டிசம்பர் 2019 அன்று தேசிய நுகர்வோர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது (National Consumer Day December 24th). நுகர்வோர் இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும் அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்து மேலும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் எடுத்துக்காட்டுவதே இதன் நோக்கம் “நுகர்வோர் புகார்களை சரியான நேரத்தில் அகற்றுவது”.

National Consumer Day December 24th

இந்த நாளில் 1986 நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. குறைபாடுள்ள பொருட்கள், சேவைகளின் குறைபாடு மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைகள் போன்ற பல்வேறு வகையான சுரண்டல்களுக்கு எதிராக நுகர்வோருக்கு பயனுள்ள பாதுகாப்புகளை வழங்குவதை இந்த சட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

மக்களவை நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மசோதா, 2018 டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி நிறைவேற்றியது. இந்த மசோதா நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986 ஐ மாற்ற முயல்கிறது. இது மாவட்ட, மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் நுகர்வோர் தகராறு நிவாரண ஆணையங்களை நிறுவவும் முயல்கிறது.

JIPMER நிறுவனத்தில் 02 ஆராய்ச்சி உதவியாளர் வேலைவாய்ப்புகள் 2019

முன்னதாக 20 லட்சம் ரூபாயாக இருந்த ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உரிமைகோரல்கள் தொடர்பான புகார்களை விசாரிக்க மாவட்ட ஆணையங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. முந்தைய 1 கோடியிலிருந்து 15 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உரிமைகோரல்கள் தொடர்பான புகார்களை மாநில ஆணையங்கள் ஆராயும். National Consumer Day December 24th 2019

15 கோடி மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட புகார்கள் தேசிய ஆணையத்தால் கையாளப்படும். உணவு கலப்படத்திற்கு கடுமையான தண்டனை விதிக்கவும் இது முயல்கிறது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button