அரசு வேலைவாய்ப்பு

State Government Jobs Notification Latest Update

State wise Government Jobs 2021

State Government Jobs Notification Latest Update 2021:

Are you Searching state Government jobs? latest State Govt Jobs 2021 notification Details we have currently updated in this page. Get more Job Notification and Upcoming State Level Recruitment in the Indian States for Freshers and Experienced. State Government Jobs 2021 for Graduates, 10th Pass, 12th Pass, Diploma, ITI, Law, Finance, Commerce, Medical and Engineers. State Govt Jobs Vacancy, Exam dates, Eligibility and other details aspirants can get from here. Central Government Jobs within various States are also available in this page. we have listed all State government Job links.

State wise Government Jobs 2021

Our country, India is a union government with 28 states and 8 union territories. Innumerable job opportunities are released for recruitment in government sectors. states conduct examinations for jobs in their own state. The State govt jobs are an opportunity for the candidates to work in their domicile states.

State Government Jobs Notification Latest Update

State Government Jobs Notification Latest Update

மாநில அரசு வேலைகள் 2021 (10.04.2021)

Recruitment BoardPost NameLast DateGet More Details
PGIMER Jobs Notification 2021Administrative Officer31.05.2021More Details
Ministry of Home Affairs Recruitment 2021Director Technical, Under Secretary,Section Officer & other / 2230.04.2021More Details
Ministry of Tribal Affairs Recruitment 2021Principal, Vice Principal, Post Graduate Teacher & other / 347930.04.2021More Details
TSPSC Recruitment Notification 2021Junior Assistant, Senior Assistant / 127Going OnMore Details
KSCDRC Recruitment 2021President, Member & Lady Member / 5630.04.2021More Details
Uttarakhand Open University jobs 2021Assistant Professor / 4709.04.2021More Details
IIPS Recruitment 2021Post-Doctoral Fellow / 0110.04.2021More Details
DSIIDC Jobs Notification 2021District Resource Person / 0915.04.2021More Details
Green Gas Limited Jobs 2021FTC – Officer / Various Post22.04.2021More Details
Calcutta University Recruitment 2021Junior Research Fellow (JRF)10.04.2021More Details
PGIMER Jobs Notification 2021Administrative Officer31.05.2021More Details
IIG Jobs Recruitment 2021JRF 19.04.2021More Details
HSCC (India) Limited Jobs 2021Legal Advisor12.04.2021More Details
IIMR Recruitment 2021Project Coordinator, Information Technologist, Technical Assistant / 1115.04.2021More Details
SKUAST Recruitment 2021Assistant Professor15.04.2021More Details
Goa Civil Supplies Recruitment 2021SI, MTS, Driver, LDC, Inspector, Junior Stenographer / 3408.04.2021More Details
Himachal Pradesh Public Service Commission JobsLecturer28.04.2021More Details
NMDC Recruitment 2021Junior Manager, Executive15.04.2021More Details
Manipur High Court Jobs 2021Court Attendant05.04.2021More Details
DFCCIL Recruitment 2021Manager/ Assistant Manager/ Junior Manager06.04.2021More Details
Punjab Energy Development Agency Jobs 2021Manager, Assistant Manager & Programmer / 24Going OnMore Details
KGMU Recruitment Notification 2021Medical Officer06.04.2021More Details
HP Election Department Recruitment 2021Peon / 0930.04.2021More Details
NIV Recruitment 2021Technical Assistant / 11 Posts16.04.2021More Details
Himalayan Forest Research Institute Jobs 2021JRF, Project Assistant, Project Associate, Junior Project Fellow, Senior Project Fellow / 08 12.04.2021More Details
IIM Udaipur Recruitment 2021Assistant Manager- Marketing Post10.04.2021More Details
VPCI Recruitment 2021Research Associate and Medical Officer / 02 Posts07.04.2021More Details
MAHATRANSCO Recruitment 2021Apprentice / 158 Posts10.04.2021More Details
NIRRH Recruitment 2021Project Technical Officer10.04.2021More Details
Captain of Ports Department Jobs 2021Various Post16.04.2021More Details
TSRTC Recruitment 2021Mechanic / 3308.04.2021More Details
AIIMS Patna Recruitment 2021Senior Resident / 1205.04.2021More Details
Karnataka High Court Jobs 2021Civil Judge / 9427.04.2021More Details
Anganwadi Jobs Notification 2021Anganwadi Worker & Anganwadi Helper / 1502712.04.2021More Details
Land Port Authority of India Recruitment 2021Director, Under Secretary, Section Officer, Assistant Engineer, Assistant, Accountant, Stenographer & Manager / 39 Posts30.04.2021More Details
Goa Police Recruitment 2021SI, Stenographer, LDC, Photographer, Laboratory Technician, ASI / 1097 Posts30.04.2021More Details
Guru Nanak Dev University Jobs 2021Field Investigator / 1005.04.2021More Details
Goa University Recruitment 2021Teaching / 0819.04.2021More Details
IACS Recruitment 2021Research Associate –I / 0109.04.2021More Details
WII Recruitment Notification 2021Project Assistant, Senior Project Associate & Project Assistant / 0509.04.2021More Details
Goa Shipyard Limited Jobs 2021Manager / 06 26.04.2021More Details
NIT Uttarakhand Recruitment 2021Various Post30.03.2021More Details
Assam University Jobs 2021Gust Faculty / 0105.04.2021More Details
Eklavya Model Residential School Jobs 2021Principal, Vice Principal, Post Graduate Teacher, Trained Graduate Teacher / 347930.04.2021More Details
OFDC Recruitment 2021Retired Personnel26.03.2021More Details
UP Police Recruitment 2021ASI, Sub Inspector SI, Platoon Commander, Fire Officers / 127731.05.2021More Details
UPSESSB Recruitment 2021Teacher / 1519811.04.2021More Details
Bank of Maharashtra Jobs 2021Generalist Officers / 150 Posts06.04.2021More Details
HARTRON Recruitment 2021Data Entry Operators / 310 Posts07.04.2021More Details
WII Recruitment 2021Project Associate I31.03.2021More Details
Himachal Pradesh Public Service Commission Jobs 2021Range Forest Officer, Stenographer / 45 Posts19.04.2021More Details
WCD Karnataka Recruitment 2021Helper, Worker, Anganwadi Worker & Anganwadi Helper / 587 Posts21.04.2021More Details
TISS Recruitment 2021Senior Research Officer, Program Officer, Junior Research Fellow (JRF), Communications Officer09.04.2021More Details
Odisha Staff Selection Commission Jobs 2021Junior Librarian, District Culture Officer29.04.2021More Details
URDIP Jobs Recruitment 2021Project Associate03.04.2021More Details
Jamia Millia Islamia Jobs 2021Asstt. Professor, Guest Faculty / 0325.03.2021More Details
NCCS Recruitment 2021Medical Consultant24.04.2021More Details
State Selection Board Jobs 2021Lecturer / 972 Posts21.04.2021More Details
BrahMos Aerospace Recruitment 2021Associate Engineer, Associate Supervisor & Driver05.04.2021More Details
Punjab Public Service Commission JobsAE, Junior Engineer (Civil) / 40 posts09.04.2021More Details
DFCCIL Recruitment 2021Executive / 142 Posts15.04.2021More Details
TISS Recruitment 2021Program Officer / 01 Post05.04.2021More Details
IMMT Recruitment 2021JRF, PA / 06 Posts30.03.2021More Details
Goa Police Recruitment 2021Home Guard Volunteer / 29631.03.2021More Details
Chhattisgarh Postal Circle Recruitment 2021Gramin Dak Sevaks (GDS) / 1137 Posts07.04.2021More Details
WCD Karnataka Anganwadi Recruitment 2021Helper, Worker 99 Posts05.04.2021More Details
Bihar State Cooperative Bank Jobs 2021Assistant (Multipurpose) / 200 Posts26.03.2021More Details
Haryana Staff Selection Commission Jobs 2021Canal Patwari, Patwari and Gram Sachiv  / 697 Posts22.03.2021More Details
Vasai Virar City Municipal Corporation Jobs 2021Medical Officer, Staff-Nurse, Drug Maker & Laboratory Technician / 66 Posts23.03.2021More Details
AIIMS Rishikesh Recruitment 2021Security Officer, Accounts Officer, Medical Superintendent / 43 Posts30.04.2021More Details
Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi Jobs 2021Senior Aerodrome Officer / 01 Posts26.03.2021More Details
AIIMS Patna Recruitment 2021Officer, Engineer, Financial Advisor, Medical Superintendent / 24 Posts05.04.2021More Details
SVNIT Recruitment 2021Non- Teaching / 67 Posts19.04.2021More Details
NPCC Recruitment Updates 2021Sr. Associate (Office Support) Finance / 02 Posts06.04.2021More Details
Surat Municipal Corporation JobsManager, Accountant, Officer, Lab Technician, Engineer, Receptionist , Incubation Manager, Associate- Communication / 113 Posts25.04.2021More Details
Rajasthan Cooperative Board Jobs Notification 2021Clerk, Junior Assistant, Salesman, Godown Keeper, Storekeeper, Typist & Cashier / 385 Posts20.04.2021More Details
Jharkhand Public Service Commission Jobs 2021Doctor / 166 Posts16.04.2021More Details
Rajasthan Public Service Commission Jobs 2021Headmaster / 83 Posts24.04.2021More Details
Brahmaputra Board Recruitment 2021Dy. Chief Engineer, Superintending Engineer, Deputy Secretary, Dy. Financial Adviser, Executive Engineer / 41 Posts23.03.2021More Details
IIM Recruitment 2021Non-Teaching Post / 09 Posts22.03.2021More Details
NCST Jobs Notification 2021Consultant/Senior Consultants / 08 Posts25.03.2021More Details
DIPP Recruitment Notification 2021Director / 01 Post23.04.2021More Details
Uttar Pradesh Public Service Commission JobsSamiksha Adhikari/ Sahayak Samiksha Adhikari / 337 Posts05.04.2021More Details
NMDC Recruitment 2021Junior Manager / 14 Post12.04.2021More Details
WAPCOS Recruitment 2021Senior Manager, Project Engineering Specialist, Manager & Other Post / 15 Posts06.04.2021More Details
Odisha Staff Selection Commission Jobs 2021District Culture Officer / 20 Posts22.04.2021More Details
THSTI Jobs 2021Research Associate-III / 0224.03.2021More Details
Gujarat Police Recruitment 2021Unarmed Police Sub Inspector, Armed Police Sub Inspector & other Post / 1382 Posts31.03.2021More Details
TISS Recruitment 2021Junior Research Fellow (JRF), Communications Officer / 01 Post09.04.2021More Details
NCB Jobs Notification 2021Junior Intelligence Officer / 100 Posts14.05.2021More Details
NIT Goa Recruitment 2020Junior Research Fellow – JRF / 01 Post25.03.2021More Details
Tata Memorial Centre Recruitment 2021Senior Program Manager/Supervisor, Cluster Coordinator & Other / 89 Posts24.03.2021More Details
Vadodara Municipal Corporation Jobs 2021RBSK MO- Male, Block Program Assistant & Midwifery (NPM) / 14 Posts25.03.2021More Details
PSPCL Jobs 2021Assistant, Clerk, Accountant, JE, ALM / 2632 PostsUpdate SoonMore Details
NIT Kurukshetra Jobs 2021Professor / 0926.04.2021More Details
ALIMCO Recruitment 2021Manager, Officer, Workman / 39 Posts31.03.2021More Details
Pawan Hans Limited Jobs 2021Associate Manager, Officer / 07 Posts31.03.2021More Details
NCCS Recruitment 2021DEO, Assistant, Officer, Scientist, Consultant, Helper, Pathologist / 14 Posts01.04.2021More Details
IPRCL Recruitment 2021Assistant Manager, GM / 07 Posts31.03.2021More Details
NPCC Recruitment 2021Director(Engineering)07.05.2021More Details
Vasai Virar City Municipal Corporation JobsMedical Officer, Staff-Nurse, Drug Maker & Laboratory Technician23.03.2021More Details
Uttarakhand Power Corporation Limited Jobs 2021AE, Personnel Officer, Engineer, Accounts Officer, Law Officer16.04.2021More Details
Bihar Public Service Commission JobsLower Division Clerk (LDC)16.04.2021More Details
Gujarat Public Service Commission Jobs 2021Tax Inspector31.03.2021More Details
DFCCIL Recruitment 2021Junior Manager29.03.2021More Details
Saraswat Bank Recruitment 2021Business Development Officers31.03.2021More Details
NIT Karnataka Recruitment 2021Project/Scientific Staff31.03.2021More Details
Digital India Corporation Recruitment 2021Web Developer, Software Tester cum Developer & Other / 0524.03.2021More Details
Central Power Research Institute Jobs 2021Assistant, Stenographer / 2305.04.2021More Details
Uttar Pradesh Aided Junior High School RecruitmentPrincipal & Assistant Teacher / 189417.03.2021More Details
NDMC Recruitment 2021Senior Resident / 2124.03.2021More Details
Tata Memorial Centre Recruitment 2021Engineering, Scientific Officer & other/ 1731.03.2021More Details
Haryana Staff Selection Commission Jobs 2021Canal Patwari, Patwari and Gram Sachiv / 238522.03.2021More Details
DLSA Recruitment 2021Panel Lawyer / 5015.03.2021More Details
MIDHANI Recruitment 2021Operator, Junior Manager, Assistant Manager31.03.2021More Details
Uttarakhand Public Service Commission JobsReview Officer Account, Assistant Review Officer & other Post25.03.2021More Details
KGMU Recruitment 2021Junior Research Assistant12.03.2021More Details
Rajasthan High Court Jobs 2021District Judge / 8931.03.2021More Details
INST Recruitment 2021Admission to the Ph.D. Program31.05.2021More Details
Bihar State Cooperative Bank Jobs 2021Assistant (Multipurpose) / 20016.03.2021More Details
Nagaland University Recruitment 2021Guest Faculty15.03.2021More Details
General Insurance Corporation of India JobsAssistant Manager / 4029.03.2021More Details
HPPSC Recruitment 2021Stenographer03.04.2021More Details
Chhattisgarh Postal Circle RecruitmentGramin Dak Sevaks (GDS) / 1137 Posts07.04.2021More Details
DFCCIL Recruitment 2021Junior Manager, Dy.CPM/ Project Manager, Executive15.04.2021More Details
WCD Karnataka Anganwadi Recruitment 2021Helper, Worker / 49905.04.2021More Details
NIMHR Recruitment 2021Accountant, Assistant Professor, PA, Deputy Registrar & sOthers / 10 Post15.04.2021More Details
Assam Agriculture Jobs 2021Agriculture Extension Assistant (AEA), Junior Assistant & Others / 183713.03.2021More Details
TISS Recruitment 2021Communications Officer20.03.2021More Details
SVVU Recruitment 2021Lab Technicians / 14720.03.2021More Details
IEPF Recruitment 2021Stenographer, PA, DGM, AGM, Junior Secretariat Assistant / 0923.03.2021
KSCCF Recruitment 2021Accountant, Peon, Jr. Pharmacist, Sales Assistant / 45 Posts05.04.2021More Details
MAHAGENCO Recruitment 2021Chief Legal Advisor23.03.2021More Details
Delhi Pollution Control Committee JobsScientist, Scientific Assistant, Steno & Others / 26 Posts01.04.2021More Details
Assam Animal Husbandry Jobs 2021Junior Assistant, Electrician/ Plant Operator & Grade IV / 694 Posts15.03.2021More Details
Punjab Public Service Commission Jobs 2021Junior Engineer (Civil)27.03.2021More Details
IEPF Recruitment 2021Stenographer, PA, DGM, AGM, Junior Secretariat Assistant23.03.2021More Details
UPMRCL Recruitment 2021Assistant Manager02.04.2021More Details
IIT Delhi Recruitment 2021Research Associate-lll,Research Assoclate-llI & Principal Project Scientistr14.03.2021More Details
Paradip Port Trust Recruitment 2021Assistant31.03.2021More Details
NMDC Recruitment 2021Junior Officer Trainee23.04.2021More Details
Tripura High Court Recruitment 2021Daily Rated Worker (DRW)31.03.2021More Details
VMC Recruitment 2021Station Fire Officer13.03.2021More Details
DSSSB Recruitment 2021Assistant, JE, AE, PA, Lab Attendant14.04.2021More Details
KSP Recruitment 2021Civil PSI03.04.2021More Details
NIMI Recruitment 2021National Instructional Media Institute20.03.2021More Details
WCD Karnataka Anganwadi Recruitment 2021Anganwadi Worker & Anganwadi Helper05.04.2021More Details
DFCCIL Recruitment 2021Dedicated Freight Corridor Corporation of Indi15.04.2021More Details
NMDC Recruitment 2021National Mineral Development Corporation Limited23.03.2021More Details
NCDC Recruitment 2021National Cooperative Development Corporation23.03.2021More Details
Meghalaya PSC RecruitmentMeghalaya Public Service Commission23.03.2021More Details
Saraswat Bank Recruitment Updates 2021Saraswat Co-operative Bank Ltd
19.03.2021More Details
Delhi University Recruitment 2021Research Investigate & Research Fellow17.05.2021More Details
Military Engineer Service Recruitment 2021Supervisor & DraughtsmanAs Soon as PossibleMore Details
Goa Police Recruitment 2021Home Guard Volunteer31.03.2021More Details
WCD karnataka Recruitment 2021Anganwadi Worker & Anganwadi Helper03.04.2021More Details
FDDI Recruitment UpdatesResearch Associates10.03.2021More Details
KIOCL Jobs Notification 2021General Manager, JGM04.03.2021More Details
UP Police Recruitment 2021Sub Inspector SI, Platoon Commander, Fire Officer / 953403.04.2021More Details
WCD Recruitment 2021Anganwadi Worker & Anganwadi Helper03.04.2021More Details
FCI Recruitment 2021Assistant General Manager and Medical Officer31.03.2021More Details
NIELIT Recruitment 2021Project Engineer, Senior Executive, Senior Consultant / 0803.03.2021More Details
NALCO Recruitment 2021Homeopathic Doctors16.03.2021More Details
CMD Recruitment 2021Junior Project Officer10.03.2021More Details
BSSS Recruitment 2021Medical Officer / 2015.03.2021More Details
TPSC Recruitment 2021Assistant Professor & Other / 10330.03.2021More Details
BRO Recruitment 2021Draughtsman, Supervisor Store, Lab Asst, Multi Skilled Worker & Other PostsGoing OnMore Details
BRO GREF Recruitment 2021Multi Skilled Worker, Lab Assistant & Other Posts31.03.2021More Details
Odisha High Court Recruitment 2021Assistant Section Officer (ASO)/202 Post20.03.2021More Details
IOCL Recruitment 2021Director(Refineries)05.04.2021More Details
SIPCOT Chennai Recruitment 2021Assistant Engineer (Civil)20.03.2021More Details
IIT Jodhpur Recruitment 2021Scientific Officer & other10.03.2021More Details
IPR Recruitment 2021Project Scientific Assistant Post04.03.2021More Details
CMPDI 
Recruitment 2021
Director(Project Planning)05.04.2021More Details
HSSC Recruitment 2021Post Graduate Teacher / 53403.03.2021More Details
UKSSSC Recruitment 2021Assistant Review Officer, Accountant, Assistant Accountant & other Post / 54126.03.2021More Details
CSIR Recruitment 2021Technician / 2508.03.2021More Details
NALCO Recruitment Updates 2021Mining Mate & Foreman Mining / 26 Posts08.03.2021More Details
IOCL Recruitment 2021Technical and Non-Technical Apprentices / 505 Posts25.03.2021More Details

ALL State PSU Jobs:

நிறுவனத்தின் பெயர்கடைசி தேதி
HMT மெஷின் டூல்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 202115.04.2021
BECIL மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலை அறிவிப்பு!20.04.2021
ISRO நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள்!30.04.2021
BPNL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 202130.04.2021
HMT மெஷின் டூல்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 202120.04.2021
தேசிய அனல் மின் நிலையத்தில் வேலைவாய்ப்பு 202115.04.2021
PGCIL நிறுவனத்தில் மாதம் ரூ.60,000 – 1,80,000/- சம்பளத்தில் வேலை!15.04.2021
இந்திய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சகத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் 202130.04.2021
பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் வேலை அறிவிப்பு 202124.04.2021
மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் 202116.04.2021
தேசிய கட்டிடங்கள் கட்டுமானக் கழகத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் 202114.04.2021
இந்திய உருக்கு ஆலையில் காலிப்பணியிடங்கள் 202113.05.2021
NPCIL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் 202120.04.2021
இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள்!19.04.2021
SFIO நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் 202117.04.2021
HMT மெஷின் டூல்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு15.04.2021
NCESS நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் 202125.04.2021
விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் வேலைகள்!19.04.2021
இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள்!17.05.2021
எல்லைப்புறச் சாலைகள் அமைப்பு நிறுவனத்தில் வேலை08.06.2021
NIFT வேலைவாய்ப்பு 202107.05.2021
WCL வேலைவாய்ப்பு 202127.05.2021
NHPC வேலைவாய்ப்பு 202118.04.2021
SPMCIL வேலை வாய்ப்பு 202110.04.2021
பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் வேலை அறிவிப்பு25.05.2021
தேசிய கட்டிடங்கள் கட்டுமானக் கழகத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் 202121.04.2021
தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைப்பில் வேலைவாய்ப்புகள் 202112.04.2021
வருமான வரித்துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2021!03.05.2021
NPCI – வேலைவாய்ப்புகள் 2021Going On
ICDS UP Anganwadi Jobs Notification202116.04.2021
Goa Shipyard Limited Jobs Notification 202126.04.2021
MAHATRANSCO Recruitment 202110.04.2021

List of State in India

Andhra Pradesh Govt JobsArunachal Pradesh Govt Jobs
Assam Govt JobsBihar Govt Jobs
Chandigarh Govt JobsChattishgarh Govt Jobs
Goa Govt JobsGujarat Govt Jobs
Haryana Govt JobsHimachal Pradesh Govt Jobs
Jammu and Kashmir Govt JobsJharkhand Govt Jobs
Karnataka Govt JobsKerala Govt Jobs
Madhya Pradesh Govt JobsMaharashtra Govt Jobs
Manipur Govt JobsMeghalaya Govt Jobs
Mizoram Govt JobsNagaland Govt Jobs
Odisha Govt JobsPunjab Govt Jobs
Rajasthan Govt JobsSikkim Govt Jobs
Tamilnadu Govt JobsTelangana Govt Jobs
Tripura Govt JobsUttar Pradesh Govt Jobs
Uttarakhand Govt JobsWest Bengal Govt Jobs

State Wise PSC Recruitment Notifications 2021

APPSC RecruitmentAPSC Recruitment
Arunachal Pradesh PSC RecruitmentCGPSC Recruitment
Goa PSC RecruitmentGPSC Recruitment
HPPSC RecruitmentPSC Recruitment
JKPSC RecruitmentJPSC Recruitment
Kerala PSC RecruitmentKPSC Recruitment
Manipur PSC RecruitmentMeghalaya PSC Recruitment
Mizoram PSC RecruitmentMPPSC Recruitment
MPSC RecruitmentNagaland PSC Recruitment
OPSC RecruitmentPPSC Recruitment
RPSC RecruitmentSPSC Recruitment
TNPSC RecruitmentTPSC Recruitment
TSPSC RecruitmentUKPSC Recruitment
UPPSC RecruitmentWBPSC Recruitment

What are the eligibility for state govt jobs?

✔️ Matriculation (10th, Xth Std, SSC, Madhyamik)
✔️ 12th Class
✔️ Any Degree
✔️ ITI, Diploma
✔️ Professional Qualification (B.E., B.Tech, MBBS, B.L.)

Which State Govt Jobs Are Best After 10th?

Indian Bank, Madhya Pradesh Vyapam Police Board, Maharashtra, UPSSC, Bihar Vidhan Parishad, Gujarat Postal Circle, Department of Education (Elementary), Assam, Karnataka State Tourism Development Corporation Ltd (KSTDC), Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC), Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), Odisha Staff Selection Commission (OSSC), Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) Mumbai, APEPDCL, JCMC, ICDS Bihar, JKSSB, WB Police Department, etc are the state authorities which will recruit 10th pass candidates into their organizations.

Which government job is best?

✔️ Auditor
✔️ Chemist
✔️ Civil Engineer
✔️ Nurse
✔️ Human Resources Specialist
✔️ Mechanical Engineer
✔️ Physician
✔️ Computer Scientist
✔️ Air Traffic Controller
✔️ Economist

Can I apply for govt job in another state?

No, the candidate from one state is not eligible to apply for other state government jobs.

Which government pays high salary?

✔️ Defence Services
✔️Indian Forest Services
✔️RBI Grade B Officer

How do I find a job vacancy?

Follow the website jobstamil.in to find out all the state government information instantly.

How to Apply for Government Jobs in India?

who are interested to apply for government jobs in India should go through the detailed notification by clicking on the More Details link. Read all the instructions carefully and submit the application form before the due date announced by the respective board.

How to prepare for UPSC IAS Exam?

The first step should be learn UPSC Previous Year Question Papers. Candidates should start the IAS Exam Preparation 10-12 months before the commencement of exam.

What is the selection process for SSC JE ?

SSC JE selection process is Computer based examination for paper 1 and paper 2 followed by document verification process.

What are the upcoming Government exams?

Some of these upcoming Government exams are SSC JE (Feb 2021), SSC CHSL, SBI PO (Dec 2020) etc

What are the best central government jobs in India?

There are many best central government jobs such Indian Air Force jobs, Staff Selection Commission jobs, Railway Jobs, UPSC jobs, Indian Army jobs, Indian Navy jobs, Naratna company jobs etc.

What Govt Jobs is in Demand?

✔️ Civil Services like IPS, IAS, and IFS
✔️ RTO
✔️ DRDO and ISRO
✔️ Indian Army

What are the Government Jobs easy to get?

Police, Peon, Security, Railway, Clerk, Teaching and more Govt jobs we can get easily in India.

மேலும் வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள்:

பொறியியல் (Engineering) படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு 2021டிப்ளமோ, ஐடிஐ படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் 2021

தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு வேலைவாய்ப்பு 2021

மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகள் 2021
பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் வேலைவாய்ப்புகள் 20218,10,12-ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கான அரசு வேலை 2021
இந்தியா முழுவதும் வங்கி வேலைகள் 2021டிபென்ஸ் ஜாப்ஸ் 2021
இந்தியா முழுவதும் ரயில்வே வேலைவாய்ப்புகள் 2021Private Jobs | தனியார் துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் 2021
அரசு மருத்துவ அதிகாரி வேலைவாய்ப்புகள் 2021அரசு தேர்வு அட்மிட் கார்டு அறிவிப்புகள் 2021
ICDS தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2021தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள்
ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் 2021
IBPS தேர்வு பாடத்திட்டம் அறிவிப்பு 2021State Government Jobs 2021

எப்போதும் Jobs தமிழுடன் இணைந்தே இருக்க இதோ இணைப்புகள்: (www.jobstamil.com 2021)

Facebook Page Link: Jobs Tamil Joint Now

Whatsapp Group: Jobs Tamil Joint Now

Twitter Page: Jobs Tamil Joint Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button