சாலை ஆய்வாளர்

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

திருச்சி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள்

TNRD திருச்சி ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Trichy Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department அலுவலக உதவியாளர், பாதுகாப்பு அலுவலர்  பணியாளர்களை…

Read More »
தமிழ்நாடு அரசு வேலை வாய்ப்பு

கிருஷ்ணகிரி TNRD-ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள்

கிருஷ்ணகிரி ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Krishnagiri Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் (Road Inspector), அலுவலக உதவியாளர்,…

Read More »
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

திண்டுக்கல் TNRD வேலைவாய்ப்புகள்!

TNRD திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Dindigul Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் Road Inspectorபணியாளர்களை…

Read More »
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

TNRD திருவள்ளூர் ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள்

திருவள்ளூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Tiruvallur Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் Road Inspector பணியாளர்களை…

Read More »
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

TNRD ஈரோடு மாவட்ட வேலைகள் 2020

ஈரோடு மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Erode Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் (Road Inspector) பணியாளர்களை நியமிப்பதிற்கான…

Read More »
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

கடலூர் ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள்

கடலூர் ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Cuddalore Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் Road Inspector பணியாளர்களை நியமிப்பதிற்கான அறிவிப்பு…

Read More »
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

புதுக்கோட்டை மாவட்ட TNRD துறையில் வேலைகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Pudukkottai Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் Road Inspector பணியாளர்களை நியமிப்பதிற்கான…

Read More »
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

திருவாருர் மாவட்ட TNRD துறையில் வேலைகள் 2020

திருவாருர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Tiruvarur Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் Road Inspector பணியாளர்களை நியமிப்பதிற்கான…

Read More »
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட TNRD துறையில் வேலைகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Tiruvannamalai Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் Road Inspector பணியாளர்களை நியமிப்பதிற்கான…

Read More »
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை

தேனி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள்

தேனி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறையில் வேலைகள் 2020 Theni Tamilnadu Rural Development & Panchayat Raj Department சாலை ஆய்வாளர் (Road Inspector) பணியாளர்களை நியமிப்பதிற்கான…

Read More »
Back to top button