Forest Guard

10ஆம் வகுப்பு

10வது படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்புகள்!!! 806 காலி பணியிடங்கள்…

10வது படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்புகள்!!! 806 காலி பணியிடங்கள்… (OSSSC-Odisha Sub-ordinate Staff Selection Commission). 806 வன காவலர்-Forest Guard பணியாளர்களை நியமிப்பதிற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.…

Read More »
Back to top button