மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் வேலை

கிருஷ்ணகிரி DHS சங்கத்தில் பணிபுரிய ஓர் சூப்பரான வாய்ப்பு! 18 ஆனவர்கள் கூட விண்ணப்பிக்கலாம்!