25 நவம்பர் 2021 – டுடே வினாடி வினா (Today Quiz)

Today Current Affairs Quiz 25 November 2021 in Tamil

CURRENT AFFAIRS 2021:

25 நவம்பர் 2021 – டுடே வினாடி வினா (Today Quiz)

Tamil GK Questions with Answers

Q1. சமீபத்தில் செய்திகளில் காணப்பட்ட ‘Jigyasa programme’ எந்தத் துறையுடன் தொடர்புடையது?

Ans: அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்

Q2. ABU – UNESCO அமைதி ஊடக விருதுகள் 2021-ஐ வென்ற ‘DEAFinitely Leading the Way’, எந்த ஊடக நிறுவனத்தின் திட்டம்?

Ans: தூர்தர்ஷன்

Q3. கனக தாசா எந்த மாநிலத்தின் 15-ஆம் நூற்றாண்டின் கவிஞர், துறவி மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதி?

Ans: கர்நாடகா

Q4. தனிநபர் தரவுப் பாதுகாப்பு (PDP) மசோதா 2019-க்கான நாடாளுமன்றக் கூட்டுக் குழுவின் தலைவர் யார்?

Ans: பி பி சௌத்ரி

Q5. எந்த நாடு அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்துடன் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கூட்டணியில் முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது?

Ans: ஆஸ்திரேலியா

JOB FAIR:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button