சபரிமலை சுற்றியுள்ள சிறந்த சுற்றுலாத் தலங்கள்!

சபரிமலை, இந்தியாவின் கேரளாவில் உள்ள ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த புனிதத் தலம் ஆகும். ஐயப்பன் சுவாமிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோவில் இங்கு அமைந்துள்ளது.  சபரிமலையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பல சுற்றுலாத் தலங்கள் உள்ளன.

இந்தக் கோவில் பம்பை நதியின் கரையில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோவிலில் விநாயகருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சிலை உள்ளது.

பம்பை கணபதி கோவில்

இந்தக் கோவில் சபரிமலை கோவிலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோவிலில் மலிகப்புரம் தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சிலை உள்ளது.

மலிகப்புரம் தேவி கோவில்

இந்தச் சன்னதி சபரிமலை கோவிலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இந்தச் சன்னதியில் வாவர் சுவாமிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சிலை உள்ளது.

வாவர் சன்னதி

இந்தக் கோவில் நிலக்கல் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோவிலில் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சிலை உள்ளது.

நிலக்கல் சிறீ மகாதேவர் கோவில்

பத்தினேட்டம் பாடி என்பது சபரிமலை கோவிலுக்குச் செல்லும் வழியில் உள்ள 18 படிகளைக் கொண்ட ஒரு படிக்கட்டு. இந்தப் படிக்கட்டுகள் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.

பத்தினேட்டம் பாடி