உங்கள் காதலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லா வாழ்க்கை முழுசும் கொண்டு போக ஒருசில விஷங்களை ஃபாலோ  பண்ணினா போதும்

உணர்ச்சிப்பூர்வமாக நெருக்கமாகுங்கள்

ஒன்றாக நேரம் செலவிடுதல்

பாராட்டுங்கள்... பாசத்தை காட்டுங்கள்

காதலை உயிர்ப்புடன் வைத்திருங்கள்

சுதந்திரம் கொடுங்கள்

எதற்கெடுத்தாலும் குறை சொல்லாதீர்கள்

அதட்டி பேசக்கூடாது

நண்பர்களுடன் ஒப்பிட்டு பேசக்கூடாது

Timeless Love Quotes